...El Web

Smile today! Tomorrow will be worse!

Diskuze

Moudrá slova

Přihlásit se: email   heslo
Registrace | odeslat anonymně - jméno:
Váš email:

:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love

Opište prosím kontrolní kód "5313":
Mstitel
Vážený pseudosvěte, který hanebně poskvrňuješ jméno Ježíše Krista a pokládáš se za něho ! Jepičí mozku marnivý, kterého vypustila z lůna svého shnilého madame kurva Bestie, ty se opovažuješ bráti jméno Pána našeho do zobáku svého hnusného? KDO TĚ ODKOPL JAKO LEJNO SMRADLAVÉ ŽE SE JEŠTĚ UKAZUJEŠ! Mizero odporný, trest tě nemine, neb pustošíš víry maličkých a bereš na sebe jejich světlo, ty ničemníků jeden odporný!
www.andelesvetla.cz


AKTÉŘI PSEUDOSVĚTA

„AKTÉŘI PSEUDOSVĚTA NA PLANETĚ ZEMI PROLHANÉHO KRÁLOVSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ 95-TI % LŽÍ, NEPRAVD, POMLUV, PODVODŮ, KRADENÍ ENERGIÍ, ZLATÉHO TELETE A JINÝCH OHAVNOSTÍ Z DÍLNY PSEUDOTVŮRCŮ .ZHOLA NEMOHOU DOSÁHNOUTŠŤASTNÉHO, SVOBODNÉHO ŽIVOTA, ZVLÁŠTĚ TEHDY, KDYŽ TOTO VŠE JE POSVĚCENO PŘES URČITÉ TECHNOLOGIE VŠEMI ŘÍDÍCÍMI POZEMSKÝMI STRUKTURAMI, POČÍNAJE VLÁDAMI A PARLAMENTY A JEJICH CENTRÁLNÍMI MÉDII, PŘES CÍRKVE A DALŠÍ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE, AKADEMII VĚD, FIRMY A JEJICH REKLAMY A KONČE TOU NEJMENŠÍ OVLÁDACÍ ORGANIZACÍ, KTERÝCH JE ZDE MRAKY….---TEDY, POKUD BUDUJETE

ZLATÉ TELE,

JE TO MARNÉ PODNIKÁNÍ S VELMI NEPŘÍJEMNÝM KONCEM A DŮSLEDKEM.

( Toto sdělení je zkrácené a celé ho najdete na www.andele-svetla.cz – sdělení 2618 )

TO SI ZAŽÍVÁTE NA VLASTNÍ KŮŽI, V NEVĚDOMÉM STAVU,

NEBOŤ NEPOSLOUCHÁTE HLAS SVÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE,

UVNITŘ - VE STŘEDU SVÉ HRUDI, KDE JE UKRYTO VŠE PRAVÉ, ČISTÉ, PRAVDIVÉ …

JE TAM TO, CO PATŘÍ STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH.VZPAMATUJTE SE AKTÉŘI NEGATIVNÍHO STAVU,

NEBOŤ PLANETA ZEMĚ JE JEN PŘESTUPNÍ STANICÍ,

SVÝM STAVEM SE SMĚŘUJETE

DO SVĚTŮ, KTERÉ SI SAMI MILIONKRÁT VOLÍTE.VE VAŠEM PŘÍPADĚ TO JSOU TEMNÉ SPOLEČNOSTI - SVĚTY – OTROKÁRNY PSEUDOTVŮRCŮ.V PŘÍPADĚ LÁSKYPLNÝCH LIDÍ S OTEVŘENÝM DUCHOVNÍMSRDCEM,KTERÝCH JE TU DNES JEN 2,5 % (OD 4. OTÁČKYDUCHOVNÍ CESTY),NEBESKÉ SVĚTY – RÁJE – PRAVÉ DOMOVY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.VŠE JE V NEUSTÁLÉ ZMĚNĚ,

A TAK I VY SE MŮŽETE ZMĚNIT K LEPŠÍMU,

ZÁLEŽÍ JEN A JEN NA VAŠÍ VOLBĚ.PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.“Toto sdělení posílejte v prvé řadě vládám a parlamentům.

Také zobrazeno: Pohádka o prolhaném království (film).

 
Každý člověk by měl něco hledat. (Karel Čapek)