...El Web

Smile today! Tomorrow will be worse!

Moudrá slova

V této rubrice naleznete spoustu citátů, rad, moudrostí, pravd, hlášek, přísloví...některé vás přimějí k zamyšlení, u jiných se zase pobavíte.

Láska znamená zapomenout na sebe a žít pro blaho své lásky.
Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.
Slova jdoucí ze srdce hřejí tři zimy.
Malé lásky bývají bez problémů, velké jsou často problematické.
Nahota králů stojí národy víc než jejich nejdražší šaty.
Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, tak jako si opilí myslí, že jsou střízliví.
Manželské štěstí nepadá z nebe. Musí se hledat. Ale potom je život bohatství.
Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce.
Láska je krb, který brzo vyhasne, ale dává ještě dlouho teplo ve svých vzpomínkách.
Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout.
Ryba hledá nejhlubší vodu, člověk nejlepší život.
Láska činí člověka slepým. Hluchým byl již dříve a němým bude záhy.
Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti: nikdy se nedočká ozvěny.
Krása je požadavkem tam, kde není láska. Kde je dostatek lásky, je krása zbytečností.
Člověk bez lásky je na tom mnohem hůře než země bez nebes.
Nejdůležitější je psát život.
Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.
Lichotky jsou pro ženy nezbytné jako korálky kolem krku.
Lidská důstojnost jedince je největší hodnotou dneška.
Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji podobu. 
Co jsme ztratili, to nikdy nezískáme zpět, zem se neuzdraví, je příliš nasáklá krví, ani naše srdce se neuzdraví, nezbývá nám než se smířit s minulostí.
Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící pěna na povrchu.

Každý máme čtyři tváře. Tu, kterou ukazujeme. Tu, kterou si myslíme, že ukazujeme. Tu, kterou vidí ti, kterým ji ukazujeme. A nakonec tu, kterou doopravdy máme.
Matky by rády, aby se jim dcery podobaly ve všem. Kromě pohotových odpovědí.
Dospělými se stanete v okamžiku, kdy se poprvé zasmějete sami sobě.
Hodné holky si píší deník, ty špatné na to nemají čas.
Budete-li se vždy řídit pravidly, příjdete o veškerou legraci.

Sotva se děvčata naučí mluvit, už je nutí, aby mlčela.
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.

Když nejsi s tím, koho miluješ, miluj toho, s kým jsi. Dokud ten, koho miluješ, nepříjde na to, s kým jsi.
1  
2  
 
Každý člověk by měl něco hledat. (Karel Čapek)