...El Web

Smile today! Tomorrow will be worse!

Písání

Waiting for - diskuze

Přihlásit se: email   heslo
Registrace | odeslat anonymně - jméno:
Váš email:

:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love

Opište prosím kontrolní kód "4281":
mstitel
Smrtelníci tohoto světa smrti,jak dlouho budete poslouchat hlas satanův, který na sebe béře podobu anděla světla? Vy ničemné plémě lotrů a ještěrek oplzlých, komu to neustále skáčete do zadku? Kdy se vrátíte tam odkud jste přišli? Jak vidím tak nejspíše nikdy, proto vás stihne krutý trest přesně tak,jak psáno jest v Písmu. Toliko hrstka vyvolených, ježto se pod vozovou plachtu vleze nalezne omilostnění!Ostatní sšíře mor smrti věčné! Tak promluvila ústa toho, ježto vás již brzy bude mrskati prutem železným.
www.andelesvetla.cz
Milujte se

a v srdcích nás

vyciťujte

www.vesmirni-lide.cz

www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz


Z NEBE PRO ZEMIKDO VÁM SEKUNDU PO SEKUNDĚ VOLNÉHO ČASU UBÍRÁ, OPASKY STÁLE UTAHUJE, STROM PO STROMU LIKVIDUJE, LITR PO LITRU VODY OTRAVUJE, RAFINOVANĚ VÁS OKLEŠŤUJE O VAŠÍ ENERGII – S VAŠÍM DOVOLENÍM ???„Milé děti, co otročíte dnes v těchto dnech na této planetě, Já věru velkou radost nemám z tohoto stavu… Kam až necháte dojít svůj stav, kam až se necháte odvléci ? Já, váš milující Otec Stvořitel, ptám se vás. Sesílám vám proudy lásky a impulsů z Nebes, co na vás padají jako třpytící se déšť. Ptám se vás, kde je dno vaše, kdy probudíte se ze spánku, ze svých iluzí ? Já seslal jsem vám schéma z Nebes, obrázek 2000 pro vás tak jednoduchý a přehledný, abyste viděli, jaká scéna zde na planetě Zemi panuje, abyste si uvědomili svůj stav v této komické scéně. Bude li to nutné sešlu další a další…, ale lidé milí, moje děti, vy sami musíte přijmout informace z Nebe a rozhodnout se, zda vám budou ku prospěchu, a to Já vám radím, nechť se to stane. Povím vám k tomu jednoduše na vysvětlenou, Já vidím lidstvo jak hrabe se do podzemí, kope tunel stále hlouběji a hlouběji, vidina zlatého telete táhne je dolů do Temnoty. Tento tunel, co většina si volí hrabat, je však slepý, slepá ulička to je, čím hlouběji se člověk nachází, tím méně je vidět Světlo za sebou. Ale nejen tito lidé tu jste, také moji Andělé, co sem se zrodili tu jsou, oni tunel do podzemí nehrabou. Oni rozdávají a rozsévají semena lásky, tyto máte vy nechat vyklíčit a z nich vyroste velký strom. Po něm máte stoupati k výšinám Nebeským, tam na vás čekám Já, váš milující Otec Stvořitel. Na mnoha větvích mnoho pomocníků jest, co vám pomocnou ruku dávají, všichni mají společný cíl, pomoci a stoupat výš po tomto stromu života. Proto zanechte tohoto bezcenného propadu do Temnot a vydejte se vzhůru ke Mně, Já vás čekám stále, již dlouho…..Nyní přátelé pokračuji tímto, že není již mnoho co dodati k vašemu stavu pozemskému. Milí lidé, my vás již mnoho desítek let varujeme před úpadkem společnosti, stále vám říkáme, jaké důsledky mají negativní volby, lidé vězte, my vám k tomuto dodati chceme tyto věci konkrétní, co nemusí být každému zcela jasny. V poslední době dochází k takovému propadu k Temnotám, že se budou dít zásadní události globálního charakteru, co jste si zvolili a ve většině volíte, proto vysvětlíme vám ještě podrobněji:My vás varujeme již déle, že do temných děr otročit se lidstvo směřuje, vy byste mohli však namítnout, že tyto věci nezdají se být reálné… Sundejte si růžové brýle a pochopte, že Síly temna mají velmi rafinovaný cíl, oni nemohou uvrhnout vás do temných děr HNED, to by mohli lidské loutky poznat, že něco nekalého se tu děje, a tak vám ukrajují pomalu, ale jistě, vaši energii pro své bezbožné cíle ! Sekundu po sekundě volného času ubírají, opasky stále utahují, strom po stromu likvidují, litr po litru vody otravují, takto rafinovaně vás oklešťují o VAŠI energii – s VAŠÍM dovolením !!! Pokud by snad loutka poznala, že něco není v pořádku, jistěže mohou povolit, a pak zase přitlačí na pilu o to víc !Milý lidé, my vás proto žádáme, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, my do něj lásku a informaci posíláme a tak snadno zjistíte, o jakou hru se tady jedná, toto je jediný klíč k vaší svobodě, ke kvalitnímu životu – jedině láska ve vašem otevřeném srdci. My vás stále milujeme a tak si prosím vemte tento příklad k srdci.S láskou vám toto předali vaši vesmírní bratři a sestry, co nad vámi se stále vznášejí.“Děkuji vám všem za krásné a důležité informace, rád je předám dále.

Více na www.andele-svetla.cz – sdělení 2668

(Asi za 3 týdny po tomto sdělení jsem dostal krásný obrázek stromu života, který patří k první části tohoto sdělení, viz obr. 2059, před tím jsem vlastně ani toto pojetí stromu života neznal – poznámka příjemce.)

www.andelesvetlacz
MOTOR MÉHO ŽIVOTE JE DUCHOVNÍ SRDCE A STVOŘITEL KTERÝ V NĚM SÍDLÍ

Duchovní Srdce vyřazující LÁSKU, poklad Stvořitele Prvotního všeho a všech, který máme střežit, rozvíjet a opatrovat. Naše otevřená Srdce zaplavují okolí nekonečnou láskou a tak mění celý svět. Otvírejte proto svá Srdce svým citem a láskou a objevte v sobě celý Vesmír, neboť skrze toto otevřené Duchovní Srdce probíhá komunikace a Anděly Světla. Toto je pravý zázrak Lásky, který máme provádět zde na Zemi. Nekonečný Vesmír našeho Otce a myriády Andělů Světla jsou nám ku pomoci, začněte proto milý právě teď. ( Duchovní srdce = 4. čakra – NACHÁZÍ SE VE STŘEDU NAŠÍ HRUDI. ). Více na našem webu ( www.andele-svetla.cz) – obrázek 2259.

 
Každý člověk by měl něco hledat. (Karel Čapek)